Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Munarakudoonorlus

Munarakudoonorlus on protsess, kus naine soovib vabatahtlikult loovutada oma munarakke viljatule paarile või naisele kunstlikuks viljastamiseks. Neil peredel on doonormunaraku kasutamine ainus võimalus saada lapsevanemateks.

Doonormunarakke kasutatakse mitmel meditsiinilisel näidustusel:

  • munasarjade puudulikkus
  • munasarjade mittefunktsioneerimine
  • enneaegne menopaus
  • kemoteraapia või kiiritusravi
  • geneetiliste haiguste esinemine
  • ebaõnnestunud rasestumised kunstliku viljastamise teel

Munarakudoonorlus on vabatahtlik ja anonüümne. Doonori isikuandmeid ei avalikustata, välja arvatud juhul, kui doonor on kunstlikku viljastamist sooviva naise sugulane. Munaraku  saajale ja tema mehele avaldatakse doonori kohta vaid järgmised andmed: rahvus, nahavärvus, haridus, perekonnaseis, laste olemasolu, doonori pikkus, kehaehitus, juuste ja silmade värvus.

Munarakudoonorlus on emotsionaalselt keeruline ja aeganõudev protsess. Doonoril on õigus saada munarakkude loovutamise eest hüvitist, mis kompenseerib osaliselt protseduurideks kulunud aja, töölt puudumise või transpordikulud, aga ka mõningaid protsessiga kaasnevaid ebamugavusi ja kohustusi.

Kes on munarakudoonor?

Potentsiaalne munarakudoonor on 18˗34-aastane vaimselt ja füüsiliselt terve naine. Kui doonoriks on kunstlikku viljastamist sooviva naise sugulane, võib munarakudoonor olla ka vanem kui 35-aastane.

Munarakkude loovutamine

Doonoriks sobivuse kindlaksmääramiseks palutakse Teil täita terviseankeet ja küsimustik, kus annate infot oma haiguste ja riskikäitumise kohta ning peres ja suguvõsas esinenud haiguste kohta. Arst vaatab Teid läbi, tutvub haiguslooga ning seejärel tehakse Teile vajalikud uuringud.

Samuti toimub eelnevalt nõustamine, mille raames palutakse Teil allkirjastada munarakudoonori nõustamisprotokoll ning teadlik nõusolek munarakkude loovutamiseks. Kui selgub, et sobite munarakudoonoriks, siis sõlmitakse Teiega munarakudoonorluse leping.

Kui uuringute tulemusena sobite doonoriks, alustatakse munasarjade hormonaalset stimulatsiooni, mille eesmärk on mitme munaraku üheaegne küpsemine. Folliikulite kasvu määramiseks tuleb Teil sel perioodil 2 kuni 3 korral külastada arsti. Kui folliikulite soovitud diameeter on saavutatud, määrab arst aja munasarjade punktsiooniks, mis tehakse narkoosi all. Narkoos on lühiajaline ja kestab täpselt seni, kuni toimub protseduur. Punktsiooni järel jääte lühiajaliselt haiglasse jälgimisele.

Protseduuridega võib harva tekkida kõrvaltoimeid/tüsistusi, nende ja kogu munarakudoonorluse protsessi kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Juhul kui uuringute tulemusena ilmneb riskitegureid kinnitav leid või meditsiiniline vastunäidustus doonorluseks, teavitatakse Teid sellest ja vajaduse korral munarakudoonorlus peatatakse. Teil on õigus oma nõusolek munarakkude loovutamiseks kuni munarakkude eemaldamise protseduuri alguseni igal ajal tagasi võtta.

Seoses munarakudoonoriks olemisega ei ole Teil õigust:

  • seada loovutatud munarakkude kasutamiseks eeltingimusi
  • nõuda ema, isa ega lapse isiku kindlakstegemist
  • nõuda enda tunnistamist lapse emaks

Perekonnaseaduse § 83 kohaselt on kunstliku viljastamise tulemusena sündinud lapse ema naine, kes on lapse sünnitanud.

Täpsem info munarakudoonorluse kohta E–R kl 8–15 viljatusravikeskuse infotelefonil 5919 8395.