Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Voodipäevatasu

Statsionaarsele ravile saabunud patsientidele voodipäevatasu 2,5 eurot ööpäevas. Patsient tasub voodipäevatasu ühe haigusjuhtumi puhul mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • ravikindlustuseta patsientidelt;
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel, esitatud dokumendi alusel;
 • statsionaarse eriarstiabi osutamisel alla 19-aastasele isikule;
 • intensiivravi osutamise aja eest;
 • omaosalusega iseseisva statsionaarse õendusabi osutamisel;
 • omaosalusega statsionaarse taastusravi osutamisel;
 • tasulise statsionaarse tervishoiuteenuste osutamisel;
 • statsionaarse keemiaravi osutamisel;
 • korduvhospitaliseerimise korral kuni 30 päeva peale esmahospitaliseerimise lõppu, juhul kui korduvhospitaliseerimise põhjuseks on ravitüsistus;
 • alla üheaastase lapse hooldaja viibimisel haiglas;
 • sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenuse osutamisel;
 • patsiendi surma korral.

Iseseiseva statsionaarse õendusabi omaosalus on 12,68 eurot voodipäeva eest.

Voodipäevade eest saate tasuda nii haigla registratuurides kui ka Naistekliiniku vastuvõtutoas sularahas või kaardiga. Arvet saab tasuda ka ülekandega. Haiglas viibimise korral vormistab haigla terviseinfosüsteem arve automaatselt.  Maksetähtaja ületamisel saadame Teile meeldetuletuse ning makse mittelaekumisel 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja möödumist edastatakse arve menetlemiseks inkassofirmale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda visiiditasu õigeaegselt.

Voodipäevatasu suurus lähtub ravikindlustusseaduse §-st 71 ja Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu otsusest 18. veebruarist 2013.