Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Logopeedi vastuvõtt

Logopeed on kõrgharidusega spetsialist, kes tegeleb kõnehäirete raviga. Logopeedi juures saab abi häälehäirete kõrvaldamisel või leevendamisel ning mugava hääle tekitamise viisi õppimisel.

Meie logopeedid tegelevad funktsionaalsete hääle- ja neelamishäirete uurimise ja raviga, vaegkuuljate laste kuulmisrehabilitatsiooniga (vene keelt emakeelena kasutavad lapsed) ning perearsti teraapiafondi raames suunatud erinevate kõnediagnoosidega patsientidega (nii lapsed kui ka täiskasvanud).

.

Spetsialistid

Merike Pärtel
logopeed
Kirurgiakliinik, Kõrva-, nina- ja kurguhaigustekeskus
Kompus Meeri
Meeri Kompus
logopeed
Kirurgiakliinik, Kõrva-, nina- ja kurguhaigustekeskus
Evomaa Irina
Irina Evomaa
logopeed
Kirurgiakliinik, Kõrva-, nina- ja kurguhaigustekeskus