Vaegnägijatele
Registratuur:

Rinomanomeetria

Käesoleva infolehe eesmärgiks on tutvustada patsiendile rinomanomeetria uuringu olemust, näidustust, uuringuks ettevalmistust ja uuringu käiku.

Uuringu eesmärk

Rinomanomeetria on uurimismeetod, mis võimaldab kindlaks teha nina hingamisfunktsiooni. Meetod on väga tundlik ja põhineb õhuvoolu kiiruse ja ninasisese rõhu muutuste registreerimisel nina kaudu hingamise ajal. Uuring kestab 45 minutit, vahel veidi kauem.

Uuringu näidustused

Rinomanomeetria uuring on vajalik järgmiselt juhtudel:

  • nina funktsiooni hindamiseks hingamissüsteemis;
  • nina kaudu hingamise takistuse hindamiseks.

Uuringuks ettevalmistus

  • Enne uuringut võite süüa ja juua.
  • Võtke uuringule kaasa 0,1% xylometazolinumit sisaldav ninapihusti.
  • Tulge kohale 10 minutit enne uuringut, et harjuda siseruumi tingimustega (eriti talvel).
  • Kui Te tunnete vajadust nina nuusata, peaksite seda enne uuringut tegema.

NB! Nuusata ainult vähese jõuga.

Uuringu käik

Uuringul  on kolm etappi.

  • Esimene etapp on baastest. Uuringu ajal palume Teil istuda toolil. Ühele poole ninasõõrmesse paigaldatakse pehme rõhuanduri otsik, mis kinnitatakse teibiga nina külge (Joonis 1). Teie näole asetatakse mask. Mõõtmise ajal hingake rahulikult sisse ja välja (Joonis 2). Võimaluse korral püüdke maksimaalselt lõdvestuda.

Rõhuanduri otsiku paigaldus

Joonis 1. Rõhuanduri otsiku paigaldus

Joonis 2. Maskiga hingamine rinomanomeetria ajal

Joonis 2. Maskiga hingamine rinomanomeetria ajal.

  • Teise etapi ajal  pihustatakse Teile 0,1 protsendilist xylometazolinumi aerosooli mõlemasse sõõrmesse. Seejärel ootate koridoris 10 minutit ravimi toimimist.
  • Kolmandas etapis  toimub uus mõõtmine, kui ravim on toiminud. See on baastesti kordus.

Rinomanomeetria uuringut teeb õde.

Uuringuga seotud riskid

Patsiendid taluvad uuringut hästi ning meile teadaolevate teadusuuringute kohaselt rinomanomeetriaga seotud tüsistusi ei esine.

Pärast uuringut

Uuringu järel võite kohe süüa ja juua ning jätkata on igapäevaseid toimetusi.

Kui Teil tekib küsimusi rinomanomeetria uuringu kohta, küsige palun lisateavet Teid uuringule suunanud arstilt  või uuringut  tegevalt õelt.

ITK1137

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 03.05.2023. a otsusega (protokoll nr 9-23)