Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäev

Õendusabi osakondades leevendame patsiendi vaevusi ja anname soovitusi, kuidas edaspidi toime tulla.

Patsiendile, kes statsionaarse õendusabi vajaduse lõppemisel vajab veel õe abi, pakume koduõendusteenust. Meie kliiniku hospiitsis leiavad tähelepanu ja hoolitsust kogu pere ja lähedased, kelle üks liige on lahkumas.

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõendusevõimalused.

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

  • pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist,
  • raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Õendusabiosakonnas on toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses.

Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

Sõltuvalt patsiendi tervisest ja soovidest teeme ravi toetavat tasulist taastusravi-liikumisravi ja käsimassaaži.

Patsientidele, kellel puudub ravikindlustus, pakume samade teenuspõhimõtete alusel tasulist iseseisvat statsionaarset õendusabi.Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva maksumus haigekassa kindlustust mitteomavatele patsientidele on 88,42.

Õendusabi osakonda saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel koduselt ravilt või haiglaravilt saatekirja alusel.

Iseseisev statsionaarne õendusabi omaosalus

 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva hinnaks on 88,42 eurot, millest Haigekassa tasub 85% ja isiku omaosalus on 15%.

Seega on patsiendi omaosalus 13,26 eurot iga statsionaarsel õendusabil viibitud voodipäeva eest. Õendusabi kestvus sõltub patsiendi statsionaarse õendusabi vajadusest.

Alus: Vabariigi Valitsuse määrus“ nr 14, 24.03.20 „Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“

Saatekiri palume saata hooldusravikliiniku e-posti aadressile hooldusravi [at] itk.ee. Teenusele registreerime saatekirja alusel.