Vaegnägijatele
Registratuur:

Statsionaarne õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõendusevõimalused. Õendusabi osakondades leevendame patsiendi vaevusi ja anname soovitusi, kuidas edaspidi toime tulla.

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

  • pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist,
  • raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Õendusabiosakonnas on toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

Patsientidele, kellel puudub ravikindlustus, pakume samade teenuspõhimõtete alusel tasulist iseseisvat statsionaarset õendusabi. Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva maksumus ravikindlustust mitteomavatele patsientidele on 145,24 eurot.

Õendusabi osakonda saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel koduselt ravilt või haiglaravilt saatekirja alusel.

Iseseisev statsionaarne õendusabi omaosalus

 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu“ iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva hinnaks on 145,24 eurot, millest Tervisekassa tasub 85% ja isiku omaosalus on 15%. Seega on patsiendi omaosalus 21,79 eurot iga statsionaarsel õendusabil viibitud voodipäeva eest. Õendusabi kestvus sõltub patsiendi statsionaarse õendusabi vajadusest.

Teenusele registreerime on saatekirja alusel. Saatekiri palume saata krüpteeritult e-posti aadressile oendusabi [at] itk.ee.

Patsiendile, kes statsionaarse õendusabi vajaduse lõppemisel vajab veel õe abi, pakume koduõendusteenust.