Vaegnägijatele
Registratuur:

Koduõendus

Koduõendus on mõeldud inimestele, kes oma tervisliku seisundi tõttu vajavad õendusabi, millele ei lisandu statsionaarse haiglaravi vajadust. Koduõeteenus sisaldab erinevaid õendustoiminguid, mida saab teostada inimese enda kodus.

Koduõendus on mõeldud inimestele, kes on suunatud kodusele ravile haiglast, perearstikeskusest või hooldusasutusest. Muuhulgas:

  • kroonilisi haigusi põdevad patsiendid haiguse ägenemise perioodil (nahahaavandid, luu- ja liigesehaigused, südame- ja veresoonkonna haigused, jne)
  • haavaravi vajavad patsiendid
  • puudega patsiendid
  • neuroloogiliste haigustega patsiendid.

Koduõde on praktilise töökogemusega õde, kes on saanud spetsiaalse väljaõppe õendusteenuse osutamiseks patsiendi kodus. Koduõde koostab õendusplaani, lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist. Õendusplaani põhjal teeb koduõde vajalikke protseduure: seob haavu ja haavandeid, võtab analüüse, manustab ravimeid, mõõdab vererõhku, teostab lamatiste ravi, õpetab asendravi jne. Osutada saame vaid neid teenuseid, mis ei vaja eriseadmete olemasolu. Koduõendus pakub abi ka patsiendi perekonnale ja lähedastele, kes vajavad õendusnõustamist. 

Meie haigla koduõendus teenus on mõeldud Tallinna linna elanikele. Pere- või raviarsti saatekirja alusel rahastab teenust Tervisekassa. Koduõendusteenuse käigus kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise.

Õendushooldus toimub tihedas koostöös patsiendi arsti ja pereliikmetega, vajadusel linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja või hooldajaga.

Koduõendusteenuse osutamise eeltingimused

  • Patsient ei vaja haiglaravi, kuid oma tervisliku seisundi tõttu vajab õendusabi.
  • Patsient ja tema perekond on nõus koduõendusteenusega ja valmis koostööks.
  • Patsiendi kodune keskkond võimaldab vajalike õendustoimingute; sealhulgas protseduuride osutamist ning emotsionaalne keskkond on kodust teenuse osutamist toetav ja soodustav.
  • Teenust osutav koduõde ja patsient sõlmivad koduõendusteenuse lepingu, mis annab koduõele õiguse teenust patsiendi kodus osutada.

Teenusele registreerimine on saatekirja alusel. Saatekiri palume saata õendusbikliiniku e-posti aadressile oendusabi [at] itk.ee