Vaegnägijatele
Registratuur:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (edaspidi SRT), mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

SRT-d saate ainult sel juhul, kui Teie rehabilitatsioonivajadust on hinnatud ja sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja on teenusevajaduse kindlaks teinud.

Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikusse ootame SRT-le jäsemeamputatsioonidega inimesi.

Rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, seega ei kuulu passiivsed protseduurid, nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt, rehabilitatsiooniteenuste hulka.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajaduse korral järgmisi teenuseid.

  • Tegevusterapeudi teenus
  • Sotsiaaltöötaja teenus
  • Psühholoogi teenus
  • Logopeedi teenus
  • Füsioterapeudi teenus
  • Arsti teenus
  • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui ka perele või grupis.

NB! Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ega sisalda ravimisega seotud tegevusi, nagu nt diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt.

Ravi, sealhulgas taastusravi, ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral pöörduge oma perearsti või eriarsti poole.

ITK ei osuta majutusega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid.

Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele toimub sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poolt väljastatud kehtiva suunamisotsuse alusel.