Vaegnägijatele
Registratuur:

Kodune hapnikuravi

Käesoleva infolehe eesmärgiks on anda patsiendile teavet hapnikravi näidustusest, olemusest, ohutuse tagamisest hapnikravi ajal  ning hapnikraviaparaadi ja tarvikute hooldusest.

Hapnikravi on näidustatud rasketel hingamispuudulikkuse juhtudel, kui on tekkinud lisahapniku vajadus. Koduse hapnikravi näidustuse korral määrab raviarst patsiendile sobiva hapniku pealevoolu koguse, võttes arvesse patsiendi veregaaside näitajaid.

Koduses hapnikravis kasutatakse enamasti hapnikukontsentraatorit. Pikaajalise hapnikravi korral manustatakse hapnikku tavaliselt ninakanüüliga, harvem ja ennekõike raskematel juhtudel kasutatakse hapnikumaski.

Raviefekti saavutamiseks tuleb lisahapnikku manustada üle 15 tunni ööpäevas.

Ohutuse tagamine kodus

 • Hapnikukontsentraatori läheduses ei ole lubatud suitsetada, sest hapnik soodustab põlemist.
 • Ärge paigutage hapnikukontsentraatorit lahtise tulekolde lähedale (küdev kamin, ahi või pliit, küünlad jms).
 • Veenduge, et Teie eluruumides oleksid töökorras suitsuandurid.
 • Paigutage hapnikukontsentraator ruumis võimalikult keskele nii, et Teil oleks võimalik takistuseta liikuda.
 • Jätke hapnikukontsentraatori ümber optimaalseks õhuvahetuseks vaba ruumi (umbes 30 cm), et tagada aparaadi laitmatu töö. Soovitatav on aparaadi alla paigutada kummimatt, mis summutab müra ning mida on kerge puhastada. Vaipkate kogub liigset tolmu ning tolm omakorda ummistab kiiremini hapnikukontsentraatori tolmufiltri ning aparaat võib üle kuumeneda.
 • Ärge muutke lisahapniku pealevoolu mahtu ilma arsti või õega konsulteerimata. Liigne hapnikukogus võib põhjustada süsihappegaasi kuhjumist kudedesse, mille tulemusena võib tekkida teadvusekaotus.

Aparaadi ja tarvikute hooldus

 • Peske ninakanüüli/maski paar korda nädalas sooja vee ja neutraalse seebiga.
 • Vahetage ninakanüüli/maski kord kuus.
 • Puhastage hapnikukontsentraatori tolmufiltrit kord nädalas.
 • Niisutuspudeli olemasolul kasutage selles apteegist ostetud destilleeritud vett ning peske ja täitke seda kord päevas.
 • Hapnikukontsentraatori hooldust teeb tehnik iga 2 aasta tagant ning hoolduse aja lepib tehnik Teie või Teie lähedastega enne kokku.

Ida-Tallinna Keskhaiglas teevad õed hapnikravi patsientide juurde koduvisiite raviarsti määratud ajavahemike tagant. Koduvisiitide toimumise aeg lepitakse patsiendiga varem kokku telefoni teel. Õde hindab koduvisiidil patsiendi seisundit ning vajaduse korral võtab vereproovi hapnikravi pealevoolu tõhususe hindamiseks või broneerib pulmonoloogi juurde vastuvõtuaja. Arsti vastuvõtud võivad toimuda ka kaugvastuvõttudena telefoni teel. Vere hapniku tasemest parema ülevaate saamiseks soovitame kõigil hapnikravi patsientidel endale koju soetada pulssoksümeeter, millega saab oma hapnikutaset ise jälgida.

Pöörduge õe poole, helistades tööpäeviti kella 8-16 telefonile  620 7079:

 • Hapnikraviga seotud küsimustes.
 • Terviseseisundist või enesetunde muutusest (nt õhupuuduse süvenemine, koormustaluvuse langus, köha, vilistav hingamine jms) teavitamiseks.
 • Hapnikukontsentraatori ja tarvikutega (ninakanüül, niisutuspudel) seotud küsimustes.

ITK1071

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 09.03.2022. a otsusega (protokoll nr 4-22)