Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

ITK uus juhatuse liige-õendusjuht on Kätlin Pallo

22.12.2022

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks–õendusjuhiks praeguse kirurgiakliiniku õendusjuhi Kätlin Pallo.

Kätlin Pallo

„Sõelale jäi kaks tugevat kandidaati. Kätlin Pallo üheks tugevuseks on tema pikaaegne seotus Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Praeguses ametis kirurgiakliiniku õendusjuhina on ta samaaegselt tegev nooremate kolleegide õpetamisega. Senine töökogemus ja aktiivne suhtlemine oma haigla personaliga oli tema valiku eeliseks,“ kommenteeris otsust ITK nõukogu esimees Kairi  Vaher. „Tänan nõukogu nimel senist juhatuse liiget-õendusjuhti Ülle Rohi tehtud töö ja panuse eest haigla arengusse“.

Kätlin Pallo alustas tööd Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliinikus õena aastal 2004, aastast 2012 on ta ametis kirurgiakliiniku õendusjuhina.

„Haigla erinevatel ametipositsioonidel töötamine on andnud mulle väga hea ülevaate haigla toimimisest. Pean äärmiselt oluliseks meeskonnatööd ning ühtset eesmärgistatud tegevust. Ühtehoidev, motiveeritud ning enesearengust huvitunud personal loovad sünergia, mis ei jää märkamata ka meie patsiendile ning nende lähedastele,“ ütles Kätlin Pallo. „Haigla praeguse õendusjuhi Ülle Rohi eestvedamisel on õendusvaldkond teinud aastate jooksul läbi arenguid, mille üle oleme uhked. Mul on rõõm anda oma panus haigla õendusjuhtimisele -  jätkata töödega, mis on pooleli ning võtta vastu uusi põnevaid väljakutseid“.

21 aastat selles ametis töötanud praegune juhatuse liige-õendusjuht Ülle Rohi ametiaeg lõpeb 13. veebruaril. Kätlin Pallo asub uude ametisse 14. veebruaril.