Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Käimas on statsionaarsete patsientide rahulolu-uuring

19.04.2023

Uuringu eesmärk on välja selgitada patsientide rahulolu haiglas osutatavate tervishoiuteenustega. Samuti on küsimused näiteks haiglasse saabumise, raviarsti, õdede ning haigla kohta.

Patsientide rahulolu-uuring toimub aprillikuus

Uuringus on oodatud osalema kõik aprillikuus statsionaarsel haiglaravil olevad patsiendid.

Esmakordselt on ankeedid kolmes keeles (eesti, vene ja inglise) ning patsiendid saavad uuringule vastata ka elektroonselt.

Paberankeedi saavad kõik statsionaarses osakonnas ehk haiglaravil viibinud patsiendid enne haiglast väljakirjutamist osakonna töötajalt. Vastamine võtab aega mõned minutid. Täidetud ankeedi palume panna osakondades asuvatesse postkastidesse „Teie tagasiside on meile oluline“. Küsitlus on anonüümne, s.t üksikvastajate arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Vastamine on vabatahtlik.

Elektroonselt saab küsitlusele vastata aadressil https://redcap.link/stats_rahulolu_23 või QR koodi kaudu:

qr kood

Kui te ei saa oma terviseseisundi tõttu ankeeti ise täita (nt silmaoperatsiooni järgselt), kuid olete nõus küsimustele vastama, abistab teid ankeedi täitmisel õde. Tagame vastuste konfidentsiaalsuse. Juhul kui teiega on haiglas kaasas hooldaja või lähedane, võib ankeedi täita tema.

Samal ajal korraldatakse uuring ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Ida-Viru Keskhaiglas, Pärnu Haiglas ja Viljandi Haiglas.

Teie panus on väga oluline! Nii saame parandada oma haigla teenuseid ning vastata patsientide ootustele.

Lisaküsimuste korral palume saata kiri aadressile: kvaliteet(at)itk.ee