Vaegnägijatele
Registratuur:

Hea teada

Järjekorra pidamise reeglid

Patsiendi suunab õendusabiosakonda perearst või eriarst saatekirjaga nii kodust, haiglast kui ka hooldekandeasutusest . Patsiendi järjekorda lisamise eelduseks on nõuetekohane saatekiri. Nõuded saatekirjale on esitatud sotsiaalministri määruses „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“.

Statsionaarse õendusabi järjekorda lisame patsiendi, kellel saatekirjal esitatud andmete põhjal on vajadus õendusabi järgi.

Infotelefon 677 1820

Saabudes haiglaravile

Patsiente hospitaliseeritakse tööpäeviti kella 08.00–14.00. Kui patsient suunatakse õendusabi osakonda Ida-Tallinna Keskhaigla aktiivravi või taastusravi osakonnast, siis korraldab patsiendi transpordi haigla. Kodust, teisest haiglast või hooldekodust saabuva patsiendi transpordi korraldab patsient või tema lähedane  Soovitav on, et patsient saabuks osakonda koos saatjaga. Haiglasse saabudes sõlmitakse leping õendusabi osutamiseks.

Haiglasse tuleb  kaasa võtta:

 • kehtiv isikut tõendav dokument
 • viimaste uuringute ja analüüside tulemused
 • kinnise kannaga ja mittelibiseva tallaga jalatsid
 • isiklikud hügieenitarbed
 • igapäevaselt tarvitatavad originaalpakendis ravimid ja määratud abivahendid (nt kuuldeaparaat, ortoos, stoomihooldusvahendid, põiekateetrid, glükomeetri testribad jms). 

Soovitame suurt rahasummat ega väärisesemeid haiglasse mitte kaasa võtta. Haiglas viibimise ajal palume kasutada haigla poolt antud riideid. Kaasavõetud dokumendid, raha ja väärisesemed soovitame osakonnas hoiule anda, üleandmine ja vastuvõtmine dokumenteeritakse. Hoiule andmata esemete (sh riiete) eest haigla ei vastuta.

Iseseisva statsionaarse õendusabi omaosalus

Statsionaarses õendusabis viibiva patsiendi omaosalus on 15% haigekassa poolt kehtestatud voodipäeva hinnast. 85% tasub ravikindlustatud inimese eest haigekassa (Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu). Ühe voodipäeva  hind katab kulud õendustoimingutele ning raviprotseduuridele ja piiratud hulgale laborianalüüsidele.

Omaosaluse tasumine toimub arve alusel vähemalt 10-päevaste ettemaksetena. Teenuse eest on võimalik tasuda meie registratuurides sularahas või kaardimaksena, samuti on võimalik arvet tasuda pangaülekandega. Kui ravi lõppeb planeeritust varem, tagastatakse ettemakstud summa avalduse alusel.

Ühistransport

 • Buss nr 61 peatub kliiniku ees (Tervise tn 8, peatuse nimetus Järve Haigla)
 • Buss nr 23 peatub Rahumäe teel (peatuse nimetus Energia)

Patsientide külastamine

 • Külastusajad E–R 15.00–19.00, L–P 12.00–16.00
 • Ärge tulge lähedasi külastama, kui tunnete viirushaigusele iseloomulikke tunnuseid (köha, nohu, palavik).

 • Soovituslik on kanda kogu haiglaruumides viibimise ajal kaitsemaski, sh patsiendiga kohtudes.

 • Lubatud on üks külastaja korraga.

 • Palume külastada patsiente selleks ettenähtud külastusaegadel. Osakondadel on õigus kehtestada vajaduse korral külastuse erirežiim.
 • Patsiendile toodud toitu saab hoida osakonna külmikus, märkides toidupakendile patsiendi nime ja palatinumbri. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit. 
 • Patsiendile sööki ja jooki tuues palume eelnevalt kindlasti konsulteerida õe või raviarstiga .
 • Palume austada patsientide privaatsust meditsiiniliste protseduuride ajal, kõrvaliste isikute juuresviibimine on lubatud ainult patsiendi nõusolekul. Kui soovite osaleda patsiendi eest hoolitsemisel, siis palume oma soovist teavitada osakonna õde või hooldajat, kes Teid aitavad ja juhendavad.
 • Palume haiglas käituda viisil, mis ei ohusta patsientide julgeolekut, väärikust ja privaatsust ning hoida vaikust ja rahu.
 • Haiglas ja selle territooriumil ei tohi suitsetada ega tarvitada alkoholi, mistõttu on rangelt keelatud patsientidele tubaka- ja alkoholitoodete toomine.