Vaegnägijatele
Registratuur:

Uriiniproovi võtmine suletud vaakumsüsteemiga

Käesoleva infolehe eesmärgiks on tutvustada patsiendile, kuidas võtta korrektselt uriiniproovi suletud vaakumsüsteemiga, et uriinianalüüs annaks täpse ja tõese tulemuse.

Ettevalmistus uriiniproovi võtmiseks

Uriini ribaanalüüsiks, uriini sademe mikroskoopia, kliinilise keemia ja mikrobioloogilisteks uuringuteks on sobivaim esmane hommikune keskjoauriin.

  • Uriiniproovi võtmiseks on Teile antud markeeritud (Teie nime ja isikukoodiga ribakood) proovinõud: steriilne proovitops ja vaakumkatsuti(d).

  • Eelmisest urineerimisest peaks olema möödas vähemalt 4 tundi.

  • Uriiniproovi võtmise eel peate olema söömata ja joomata 8 tundi.

Uriiniproovi võtmine

1. Peske enne uriiniproovi võtmist käed ja kusitiava piirkond sooja veega. Ärge kasutage seepi ega mingeid desinfitseerivaid vahendeid. Kuivatage paberrätikuga.

2. Eemaldage proovitopsilt kaas (joonis 1) ja asetage see sisepinda puudutamata (kleebis allapoole, imemisotsik ülespoole) enda käeulatusse.

uriin1

Joonis 1. Proovitops ja kaas

3. Alustage urineerimist WC-potti ning mõne sekundi pärast uriinijuga katkestamata urineerige proovitopsi, täites umbes ¾ proovitopsist (vähemalt 50 ml). Lõpetage urineerimine WC-potti.

4. Keerake proovitopsi kaas tihedalt kinni, loksutage proovitopsis olevat uriini ja avage osaliselt kaitsekleebis (joonis 2).

uriin 2

Joonis 2. Proovitopsi kaitsekleebis

Vaakumkatsuti(te) täitmine

Ärge eemaldage vaakumkatsutilt korki!

Pärast uriiniproovi võtmist tuleb täita katsuti(d) vastavalt teile määratud uuringutele.

Vaakumkatsutite täitmise järjekord:

1. Beeži kaitsekorgiga katsuti (tava- ja kliinilise keemia uuringud)

beež

2. Oliivrohelise kaitsekorgiga katsuti (mikrobioloogilised uuringud)

oliivroheline

Joonis 3. Vaakumkatsutite korgid

Täitke vaakumkatsuti(d) 15 minuti jooksul pärast proovi kogumist, et tagada uriiniproovi õige säilimine.

Suruge proovitopsi kaanes oleva avause kaudu vaakumkatsuti, kork ees proovitopsi põhja (joonis 4). Vaakumkatsuti täitub uriiniga. Hoidke katsutit, kuni uriinivool lakkab.

uriin3

Joonis 4. Vaakumkatsuti täitmine

Täitke vajaduse korral ka teine vaakumkatsuti. Seejärel sulgege proovitopsi avaus uuesti kleebisega.

Pöörake rahuliku liigutusega vaakumkatsuti(te) põhi 8-10 korda üles-alla (joonis 5), et katsutis olev säilitusaine lahustuks.

uriin 4

Joonis 5. Vaakumkatsuti pööramine

Valage proovitopsist allesjäänud uriin WC-potti ja visake proovitops olmeprügisse.

Võimaluse korral säilitage uriiniproov +2 kuni +8 kraadi juures ja toimetage vaakumkatsuti(d) laborisse vähemalt 3 tunni jooksul.

Laborisse viige ainult täidetud ja markeeritud vaakumkatsuti(d).

Uriiniproovi vastuvõtmine:

  • Ravi tn 18, kabinet RC0247

  • Pärnu mnt 104, kabinet MC0251

  • Hariduse tn 6, kabinet TP0118

Infomaterjali on koostanud AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor ja AS Surgitech.

ITK767

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 10.02.2021 otsusega (protokoll nr 3-21)