Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Ärge unustage kaugvastuvõttu!

Kaugvastuvõtte tegevad tervishoiutöötajad on hädas – inimesed kardavad võõralt numbrilt tulevaid kõnesid ja jäävad ilma kokkulepitud konsultatsioonist, mis on aga oluline ravi järjepidevuse seisukohast.

Lea Karik, Ida-Tallinna Keskhaigla

„On kurb kui patsient ei võta telefoni ja oluline vastuvõtuga seonduv info jääb edastamata. Meie palve inimestele on olla valmis, et haiglast helistatakse ja kõne võib olla teile tundmatult numbrilt. Kui inimene on kuskile vastuvõtule broneeritud, siis tuleks valmis olla, et temaga võetakse telefoni teel ühendust,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla klienditeenindusjuht Lea Karik. „Oleme hädas sellega, et inimesed ei võta telefoni vastu ja nii pole ka võimalik konsultatsiooni aega kokku leppida.“

Alates kevadest on Haigekassa võimaldanud teha ambulatoorses eriarstiabis kaugvastuvõtte, kogu perioodi vältel on teinud eriarstid ja õendustöötajad ja osaliselt ka tugispetsialistid: tegevusterapeudid, füsioterapeudid, logopeedid ja psühholoogid.

Kaugvastvõtt on ambulatoorne vastuvõtt, mis toimub vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab vastuvõttu läbiviiv tervishoiutöötaja. Patsient hoiab nii kokku aega ja vähendab ka võimalikku nakkusohtu.

„Tervishoiutöötaja otsustab patsiendi terviseandmete alusel, kas on võimalik teha kaugvastuvõttu või on vajalik kontaktvastuvõtt,“ selgitas ta. Inimesega võetakse eelnevalt ühendust ja lepitakse kokku kaugvastuvõtu aeg.

Kaugvastuvõtu sujuvaks toimimiseks on vajalik ka kontaktandmete uuendamine. „Kellel on internetivõimalus, siis palume patsiendiportaalis iPatsient oma kontaktandmed üle vaadata, et kõik oleks õige: telefoninumber, e-maili aadress,“ rääkis Karik, lisades, et ka meeldetuletus SMS-i jaoks on vaja anda nõusolek.

„Kui nõusolekut ei ole, siis me seda meeldetuletust saata ei saa. Tasub lugeda tähelepanelikult ka SMS-i sisu: kas kutsutakse kohale või tuleb oodata kokkulepitud viisil ühendust. On oluline, et inimene ei tuleks kohale, kui tegelikult toimub kaugvastuvõtt. Kaugvastuvõtt lepitakse alati ette kokku – kas eelmisel vastuvõtul või telefoni teel – ja tehakse kokkuleppel inimesega,“ rääkis Karik.

 

Nelja kuuga, juuli keskelt novembri keskpaigani, on Ida-Tallinna Keskhaigla teinud üle 11 000 kaugvastuvõtu, mis on 8,7 % kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest. Eriarstide kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest moodustasid sel perioodil kaugvastuvõtud 79%, enim on kaugvastuvõtte teostatatud endokrinoloogia erialal (57,8%), õe kaugvastuvõtte on enim tehtud günekoloogia erialal (93,9%).