Vaegnägijatele
Registratuur:
Registratuur:

Esmakordselt kogunes ITK patsientide nõukoda

18.09.2023
ITK patsientide nõukoja esimene kokkusaamine 15.09.2023

15. septembril kogunes esmakordselt ITK patsientide nõukoda. Nõukoja liikmekandidaate otsiti läbi ravimeeskonna liikmete. Kandidaatidele otsingul ja pakkumisel püüti arvestada, et oleks esindatud erinevad generatsioonid, erinevatel erialadel ja erinevatel aadressidel paiknevate raviüksuste kogemustega patsiendid ning ka patsientide lähedaste esindaja.

Patsientide nõukoja eesmärk on läbi patsientide ja nende lähedaste kaasamise ning dialoogi kujundada inimese keskseid patsienditeekondasid ning teenuseid patsientide rahulolu tagamiseks Ida-Tallinna Keskhaiglas.

PEAMISED ÜLESANDED ON:

1. Patsiendi vaate andmine haigla sise-ja väliskommunikatsiooni korraldamisele.

2. Patsiendi vaate jagamine erinevate teenuste ja patsienditeekondade disainimisel.

3. Patsiendi vaate jagamine ligipääsetava keskkonna kujundamisel, sh majajuhiste, ja viitade ning  infotahvlite planeerimisel.

4. Ettepanekute tegemine elanikonnale suunatud tervisehariduslike koolituste ja tegevuste algatamiseks ja planeerimiseks.

5. Haigla arengukavale, juhenditele, jt dokumentidele ning erinevate uuringute tulemustele sisendi andmine patsiendi vaatest;

6. Tervishoiuvaldkonnas päevakajaliste teemade tõstatumisel oma arvamuste ja ettepanekute kujundamine ning jagamine.

Maailma terviseorganisatsiooni WHO tänavuse, praegu käimas oleva patsiendiohutuse nädala moto on - patsientide hääl kõlagu valjemalt!