Vaegnägijatele
Registratuur:
Registratuur:

Ida-Tallinna Keskhaigla „Aasta kõige patsiendisõbralikum tegu“ on silmabuss

06.06.2023
Silmabuss Kärdlas

6. juunil tähistame teist korda Ida-Tallinna Keskhaiglas Patsiendipäeva, mille motoks sel aastal on „Märgates inimest“. Seekord oleme tõstnud fookusesse patsientide kõrval ka tervishoiutöötajad, kuna nende roll patsiendisõbraliku keskkonna loomisel on väga oluline.

15. mail kuulutasime esmakordselt välja konkursi „Aasta kõige patsiendisõbralikum tegu“. Konkursile võis esitada nii projekte, patsiendisõbralikke lahendusi, mis on tehtud või välja töötatud perioodil aprill 2022 - mai 2023. Osalema olid kutsutud nii töötajad, meeskonnad, struktuurüksused kui kliinikud.

ITK „Aasta kõige patsiendisõbralikuma teo“ konkursi võitis mobiilne silmakabinet ja laste silmade tervise edendamine Eestis. ITK silmakliinik viib läbi projekti „Müoopia ennetus lastel“, millega uuritakse erinevate silmaprobleemide levimust Eesti kooliealistel lastel. Laste seas on üheks suurimaks silmaprobleemiks lühinägevus ehk müoopia ning seega on projekti üheks eesmärgiks kaardistada probleemi ulatus ja saada ülevaade laste silmade tervise seisust Eestis tervikuna. Projekti eripäraks on see, et lapsi ei kutsuta silmaarsti vastuvõtule haiglasse, vaid mobiilse silmakabinetiga sõidetakse koolide juurde ning teostatakse silmaarsti vastuvõtt koolipäeva jooksul. Selle abil on diagnoositud ning ravitud silmaprobleeme lastel, kes ei ole ise silmaarsti vastuvõtule jõudnud. Vahemikus aprill 2022 kuni mai 2023 on mobiilses silmakabinetis teostatud silmaarsti vastuvõtt 524 lapsele. Neist 19%-l oli vaja väljastada uus prilliretsept ning 6% kutsuti edasistele uuringutele mõne juhuleiuna avastatud kõrvalekalde osas.

„Aasta kõige patsiendisõbralikuma teo“ konkursil osalesid lisaks müoopiabussile veel: endokriinõe nõustamine kroonilise neerupealsete puudulikkuse korral ja SOS kaart; kaugosalusroboti katsetused õendus- ja hooldusabikliinikus koostöös haigla teadusosakonna ja TalTech teadlastega ning ema-beebi tuba naistekliiniku 0-korrusel.