Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

ITK meditsiinitudengite seas populaarne

Ida-Tallinna Keskhaigla sai Atraktiivne Tööandja meditsiinitudengite arvestuses kolmanda koha.

ITK

Kolm atraktiivsemat tööandjat meditsiini eriala üliõpilaste hinnangul on SA Tartu Ülikooli Kliinikum, kus on väga huvitatud töötamisest 47% vastajatest, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (33%) ja Ida-Tallinna Keskhaigla (21%).

2020. aasta aprillis-mais läbi viidud tööandja maine uuring selgitas välja, millised on Eesti kõrgkoolides õppivate tudengite ootused tööandjatele, töökoha valikukriteeriumid ja eelistatuimad tööandjad. Tööandja maine uuringus osales kokku 800 meditsiinieriala üliõpilast.

Uuringu tulemustest selgus, et 53% meditsiinitudengitest soovib töötada riigisektoris. 43% vastajatest soovivad töötada erahaiglas ja 2% omada isikliku erapraksist või teha lepinguliselt tööd erinevatele asutustele. 68% meditsiinitudengitest soovib kooli kõrvalt osalise ajaga kindlat töösuhet. Üle poolte ehk 60% vastajatest eelistaks teha välismaal erialast tööd. 39% vastajatest oleks valmis välismaal töötama 1-2 aastat ja 22% oleks valmis välismaale elama asuma.

Kõige olulisema ootusena toovad vastajad välja soovi areneda oma valdkonnas tunnustatud spetsialistiks, järgneb soov jätkata õpingutega ja töötada samal ajal osakoormusega ning ootus olla tunnustatud spetsialist oma ametikohal.

Kompensatsioonipaketi soodustuste puhul on eelistatuimaks soodustuseks keskmisest kõrgem

töötasu ja paindlik tööaeg. Töökoha valikukriteeriumitest pidasid noored 47 teguri hulgast kõige olulisemateks, et organisatsioon kohtleks töötajaid võrdselt ja ausalt ning valitseks hea sisekliima.

Tudengid on Ida-Tallinna Keskhaigla kohta kirjutanud:

- Uute töötajate koolitused, noorte arstide koolitused/õppe- ja arendusprogrammid
- Head töötingimused
- Annab erialast tööd ning töökeskkond on hea
- Tallinnas aga natuke isiklikuma suhtumisega kui PERH
- Positiivne ja toetav suhtumine töötajatesse
- Töötajasõbralik, mitmekülgne
- Sõbralikum ja kokkuhoidvam kollektiiv kui teises Tallinna sünnitusmajas. Rohkem noori kolleege, meeldiv otsene ülemus.
- Atmosfäär, kiirus, paindlikus, arusaam.
- Ühtehoidev kollektiiv
- Töökeskond on uuenduslik, personaal ja meeskond kaasaegne ja sõbralik.
- Kindel, stabiilne maine
- Kogemus, keskkond, võimalused
- Hea koht kus tööd teha, mõnus kollektiiv
- Hea kollektiiv, tööalased soodustused
- Pakuvad arenguvõimalusi ning on võimalik karjääri teha
- Organisatsioon on stabiilne, arenev ja kindel tööandja.

Allikas: Instar EBC Tööandja maine uuring. Sihtrühm: Eesti meditsiinitudengid 2020