Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Kanna avalikes kohtades maski

Valitsuse otsusega on maski kandmine või nina ja suu katmine kohustuslik avalikes siseruumides, maski kandmine on haiglaruumides kohustuslik.

Kanna maski

Valitsuse 23. novembri otsusega kehtestati maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Haiglaruumides viibimise ajal on kirurgilise kaitsemaski kandmine kohustuslik nii patsientidele kui haigla töötajatele, kaitsemaski puudumisel on haiglal õigus ravist keelduda. 

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.

Maski kandmist koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise lisameetmena toetavad ka viimastel kuudel tehtud teadusuuringud, mille peamised järeldused koos viidetega on aluseks ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse juhismaterjalis.