Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Kardioloog, dr Ene Mäeots pälvis Tallinna Linna teenetemärgi

29.05.2021

Tallinna linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku anda tänavu Tallinna teenetemärk Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku südamekeskuse kardioloog Ene Mäeotsale pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest Tallinna linna elanikele kvaliteetse arstiabi tagamisel, arstkonna erialaste teadmiste täiendamisel ja tervisevaldkonna edendamisel.

Ene Mäeots

Dr Ene Mäeots on kardioloog, sisekliiniku ravikvaliteedijuht, haigla ravikvaliteedikomisjoni juhtliige.

Ülimenukate meditsiinikonverentside eestvedaja

Alates tööleasumisest Ida-Tallinna Keskhaiglas on dr Mäeots seisnud hea parimate teadmiste jagamisel nii lähimatele kolleegidele kui kõikidele meedikutele üle Eesti – alates aastast 2003 käivitas ta menuka iga-aastase sisekliiniku sügiskonverentside sarja, mis oma osalejate arvu poolest on ulatunud  neljasajani ning pälvinud alati väga kiitvat tagasisidet. Koroona-viiruse esimesel aastal 2020 sai üliedukalt läbi viidud esimene sisekliiniku digikonverents – endises heatasemelises sisus, parimate esinejatega ning kindla moderaatori käe all.

Alates aastast 2019 lisandus pere- ja eriarstidele suunatud konverentsisarja veelgi laiema sisuga ülehaiglaliste konverentside sari – „Raseda tervis“. Käesoleva aasta kevadel järgnes sellele konverents „Onkoloogia ei ole enam see, mis oli eile“, kus lektorid, enamasti Ida-Tallinna Keskhaiglast, aga ka Lääne-Tallinna Keskhaiglast ning Tartu Ülikooli Kliinikumist, võtsid fookusesse vähiravi.

Alates 2008. aastast on dr Mäeots vedanud ülelinnaliste kliiniliste konverentside sarja, mille sihtgrupiks on kolleegid eriarstid ja perearstid. Konverentsisari on ülimenukas – tegemist on tasuta koolitusega eesmärgiga jagada parimat meditsiiniteemalist teavet ning värskeimat tõenduspõhist ja praktilist infot. Taaskord, alates koroonaviirusest, on konverentsisari dr Mäeotsa juhtimisel viia  õnnestunult veebikanalitesse.

Sisekliiniku ravikvaliteedijuht

Töö ravikvaliteedikomisjonis on ülioluline tervishoiuteenuse kvaliteedi ja patsiendiohutuse seisukohalt – see on institutsioon, mis seisab hea Ida-Tallinna Keskhaigla parima meditsiiniteenuse osutamise eest. Töö ravikvaliteedikomisjonis eeldab täielikku pühendumist ja teadmisi kõikidele osutatavate tervishoiuteenuste sisule, tähendusele ja meetoditele. Dr Ene Mäeots on ravikvaliteedikomisjoni liikmena väga nõudlik. Enamus tema poolt juhitud uute ravijuhendite, patsiendi infomaterjalide väljatöötamise juhtgruppide tööst ja selle tulemusel valminud dokumentidest on väga kvaliteetsed ja praktikas hästi kasutatavad.

Pöördumised ravi küsimustes on meie haiglale prioriteetsed. Dr Mäeots on see, kes seisab selles eest, et kõik need küsimused saavad vastuse õigeaegselt ja tervishoiuteenuste käsitluse ning osutamise seisukohalt sisuliselt ja kvaliteetselt. Sedasorti küsimused nõuavad laialdasi teadmisi erialade üleselt, mis nõuab suurt pühendumist, tähelepanu ja järjekindlust.