Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Uriiniproovi kogumine

Hommikune keskjoa uriin

Uriin tuleb koguda spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud ühekordsesse topsi. Vajaliku proovitopsi ja katsuti(d) saab tellimuse esitanud arsti kabinetist. Tasuliste uuringute soovijad saavad proovivõtuvahendid meie haigla proovivõtukabinettidest.

 • Uriini analüüsiks on soovitav koguda hommikune esmane uriin.
 • Eelmisest urineerimisest peaks olema möödas vähemalt 4 tundi.
 • Võimalusel olge söömata-joomata vähemalt 8 tundi enne uriiniproovi võtmist.
 • Kleepige vaakumkatsuti(te)le ribakood oma nimega, selle puudumisel kirjutage katsuti(te)le oma ees- ja perekonnanimi.
 • Laborisse viige ainult täidetud ja markeeritud katsuti(d).
 • Selleks et tagada õige uriini säilimine, täitke vaakumkatsuti(d) 15 minuti jooksul pärast proovi võtmist.
 • Võimalusel säilitage uriini +2…+8 °C juures ja toimetage proov laborisse hiljemalt 3 tunni jooksul.

Detailne illustreeritud juhend uriiniproovi kogumise kohta.

Esmasjoa uriini proovi kogumine

Esmasjoa uriini kogutakse sugulisel teel levivate haigustekitajate DNA uuringuteks.

Eelmisest urineerimisest peab olema möödunud vähemalt 2 tundi. Soovitav on koguda hommikul esimest uriini.

Uriiniproovi kogumiseks on Teile antud proovitops (sinise kaanega) ja vaakumkatsuti (beeži korgiga). Ärge eemaldage vaakumkatsutilt korki!

 • Eemaldage proovitopsilt kaas ja asetage see sisepinda puudutamata enda käeulatusse.
 • Urineerige 10-50 ml (kuni pool topsi) esmasjoa uriini (uriinijoa algusosa) proovitopsi. Keerake topsi kaas tihedalt kinni.
 • Avage proovitopsil osaliselt kaitsekleebis. Suruge vaakumkatsuti, korgiosa ees, topsi kaanes oleva avause põhja. Hoidke katsutit kuni uriinivoolu lakkamiseni. Sulgege proovitopsi avaus uuesti kleebisega.
 • Proovitopsist valage ülejäänud uriin WC-potti ja visake tops olmeprügisse.
 • Toimetage proovikatsuti laborisse sama päeva jooksul.

Ööpäevauriin

 • Tühjendage põis WC-potti ja märkige kogumise alguse kellaaeg konteinerile.
 • Urineerige kõik järgnevad sama ööpäeva uriinikogused kogumiskonteinerisse.
 • Hoidke kogutavat uriini +2…+8 °C juures
 • Urineerige kogumiskonteinerisse 2. päeval samal kellaajal, mil 1. päeval tühjendasite põie (kirjutasite konteinerile). See on viimane uriinikogus, mis kuulub kogumisele. Kogumise ajal ei tohi ühtegi uriinikogust ära visata.