Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

ITK tähistab patsiendiohutuse päeva

Patsiendiohutuse päeva põhirõhk on sel aastal tervishoiutöötajate ohutusel, tervishoiutöötajatele tänu ja lugupidamise väljendamiseks on Ida-Tallinna Keskhaigla üksustes oranžid õhupallid.

Patsiendiohutuse päev

Patsiendiohutuse päev toimub sel aastal hüüdlause “Ohutu töökeskkond tervishoiutöötajale – ohutus patsiendile" vaimus ja pöörab tähelepanu tõsiasjale, et ohutum töökeskkond tervishoiutöötajatele tagab ka parema patsiendiohutuse. Tervishoiutöötajate tänamiseks kaunistatakse terviseasutused oranži värviga.

Naistekliiniku sünnitusosakonna ämmaemandusjuht Grethel Tarmase jaoks tähendab ohutu töökeskkond eelkõige ergonoomilist töökeskkonda koos sobiva ruumi temperatuuri, valguse ja mööbliga, mis arvestab töö iseloomu, vajadusi ja erisusi.

„Ohutu töökeskkond peab tagama töötajaile piisava isikukaitsevahendite valiku ilma, et töötaja peaks nuputama, mida kasutada,“ räägib Tarmas. „Ohutu töökeskkond on ka töötaja peeglisse vaatamine, mida töötaja saab i s e ära teha selleks, et nii temal endal kui kolleegidel oleks hea töötada – see mõjutab ka meie toimetamist patsientidega.“

Õendus ja hooldusabikliiniku töötajad toovad välja, et ohutu töökeskkond on nakkusevaba keskkond ning patsient, kes ei ole ohtlik endale ja ümbritsevatele; aga mitte ainult. „See on ka hea meeskond, inimesed on üksteise suhtes lugupidavad ja abivalmid. Samuti on tööl sobivad ruumid ja õige esemete paigutus, vajalike abivahendite olemasolu,“ ütleb dr Raivo Kolle.

Õendus- ja hooldusabikliiniku hooldaja Mare Vaiksaar ja õed Ivi Mäemurd, Reet Peeterson  ja Ruth Pärs toovad välja, et suures osas algab kõik igast töötajast endast: probleemide märkamisest, vastutustundlikust käitumisest, õigetest töövõtetest ja seoses patsiendiga headest ravitulemustest. „Nakkuste leviku tõkestamine  nõuab töötajatelt infektsioonikontrolli nõuete täitmist, enese iga-aastast vaktsineerimist, haigena kodus olemist,“ toovad nad välja.

Tänases olukorras soovitab haigla infektsioonikontrolli osakond võimalusel vältida rahvarohkeid meelelahutusüritusi ja kasutada ühistranspordis kaitsemaski, desinfitseerida käsi ja hoida distantsi teiste inimestega.

Tarmas toob välja, et igaüks saab kaasa aidata töökeskkonna ohutumaks muutmisel. „Igaüks saab informeerida, kui midagi kahtlast märgatakse – see puudutab just aparaate, tehnikat, mööblit jms.“

Haigla kriisinõunik Enn Eberg arvab, et tuleb usaldada oma organisatsioonis olemasolevat teadlikkust, üheskoos järgida kehtestatud norme ja julgeda rääkida kitsaskohtadest. „Oluline on avatus tagasiside saamisel ja andmisel. Kõik meie teenused on seotud patsiendiga ja nende hüvanguks. Mida ohutum ja inimesekesksem on meie töökeskkond, seda mugavamalt ja ohutumalt tunneb ennast ka meie klient,“ ütleb Eberg.