Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Doonormunarakkude ja külmutatud munarakkude kehaväline viljastamine

Doonormunarakkude ja külmsäilitatud munarakkude korral on viljastamisel vajalik kasutada ICSI meetodit (intracytoplasmic sperm injection), mille käigus valitakse mikroskoobi all välja üks seemnerakk, mis süstitakse munarakku mikromanipulaatori abil. 

Pärast ICSI protseduuri kasvatatakse embrüoid labori inkubaatorites 2–6 päeva kindlalt paika pandud keskkonnas. Inkubaatorites on pideva jälgimise all nende temperatuur, niiskus ja gaaside koostis. Igal päeval vaadeldakse mikroskoobi all ka embrüote arengut. 

Seejärel siiratakse emakasse 1–3 embrüot, ülejäänud embrüod külmutatakse ning säilitatakse kuni seitsmeks aastaks.